Excursies

Bezoek aan Plantin-Moretus oktober 2017

Uitstap Plantin-Moretus in Antwerpen: zaterdag 21 oktober door Wim Heijnen

Met zijn achten (de fotograaf staat er niet op) ston­den we even voor half twee in de hal van het mu­seum Plantin- Moretus. Iedereen had het museum al eerder bezocht, maar het was na een grondig renovatie in 2016 heropend. Ik was benieuwd wat er was veran­derd.
Onze gids kwam ons ophalen in de hal en leidde ons naar het prentenkabinet met portretten van
Christoffel Plantijn en zijn afstammelingen.

Daar startte zij een boeiend relaas over de geschiedenis van de fami­lie, het gebouw, de drukkerij en de boeken. De Fransman Plantin schafte het huis aan de Vrijdagmarkt in Antwerpen aan in 1555. In Parijs was hij opgeleid tot boekbinder, maar hij begon er een boekdrukkerij. Waarom hij deze omslag maakte is niet duidelijk. Hij was een handig zakenman die zich in de woelige tijd van de reformatie en contrareformatie staande kon houden met het drukken van boeken maar ook met handel in o.a. kant.

Een van zijn schoonzonen, Jan Moretus, volgde hem op. De drukkerij bleef in de familie tot de sluiting in 1866. Sinds 1876 is het hele gebouw, inclusief woon­ruimte, een museum. Dat het een rijke familie is geweest komt goed tot uit­drukking in het meubilair, de wandbekleding – voor een deel bestaande uit met leer bedekte platen – objecten als aardbol en hemelbol, schilderijen, de vele letter­fonts, de nog altijd aanwezige persen en – niet te verge­ten – de vele vaak zeer kostbare boeken.
De gids leidde ons verder langs vitrines met boeken gedrukt in de drukkerij, naar de bibliotheek waar je nog steeds boeken kunt lenen en naar de imposante drukkerij waar op het hoogtepunt rond de vijftig man hebben gewerkt.

We eindigden bij de Biblia Polyglotta – een bijbel in vijf talen – die gedrukt is in de periode 1568-1573. Plantijn probeerde met het drukken van dit imposante werk de verdenking te ontkrachten dat hij Calvi­nistische sympathieën had. De polyglot bestond uit acht delen, in een oplage van 1200 in papieren versie en 12 op perkament gedrukt.
Als boekbinder hebben we kritisch naar de imposante werken gekeken – de banden waren niet van gelijke hoogte, kapitaalband­jes ontbraken – wat de gids de opmerking ontlokte dat ze dit soort opmerkingen voor het eerst hoorde, en dat ze het interessant vond hoe wij vanuit onze optiek naar boeken keken.

Voor mij was het de eerste keer dat ik aan de hand van een gids door het museum geleid werd. Ze vertelde zeer boeiend het verhaal van Plantijn waardoor je toch weer een an­dere kijk op het museum krijgt. En sowieso, ik ben er nog lang niet uitgekeken, want de twee uur waren veel te kort.

 


Ons gezelschap rond de vitrines met de Biblia Polyglotta

Bezoek Provinciale Bibliotheek Hasselt op 28-10-2015

Napoleon in Hasselt

Op 28 oktober hebben we met onze leden een bezoek gebracht aan de provinciale bibliotheek Limburg te Hasselt. Na een inleiding over de verschillende afdelingen van de bibliotheek kregen we een rondleiding bij de collectie erfgoedboeken met enkele in het oog springende topstukken. ‘s Middags kregen we een magistrale geschiedenisles rond de tentoonstelling ‘ Napoleon’ .

Meer info in Ampersand 18.

Hasselt