Vereniging &

Reglement

De vereniging van oud-cursisten van de afdeling ‘Kunstambacht-boekbinden’ van de Stedelijke Academie voor Plastische Kunsten te Genk is opgericht op 4 oktober 2003 met als standplaats Genk.
Zij draagt de naam ‘Genkse Vereniging van Boekbinders ‘&’ .

Doelstelling

De doelstelling van de vereniging is:
•  Het onderhouden van de contacten tussen de oud-cursisten
•  Het elkaar stimuleren met betrekking tot het kunstboekbinden en boekrestauratie
•  Het elkaar op de hoogte houden van de ontwikkelingen en de activiteiten op het vlak van het kunstboekbinden en de boekrestauratie

Middelen

De middelen om de doelstelling te bereiken zijn:
• Het minimaal tweemaal per jaar beleggen van een vergadering op een locatie te Genk
• Eén van deze bijeenkomsten wordt besteed aan het samen bespreken van een door elk lid gemaakte boekband op basis van vooraf gemaakte bindafspraken
• Het op gezette tijden exposeren van werk van de leden
• Het uitgeven van een Nieuwsbrief met artikelen op het gebied van het kunstboekbinden en boekrestauratie; actuele informatie inzake activiteiten op het terrein van het kunstboekbinden en boekrestauratie zoals wedstrijden, exposities, toegekende prijzen
• Het bezoeken van exposities, symposia en lezingen met betrekking tot boekbinden en aanverwante zaken

Lidmaatschap

Als leden kunnen toetreden zij die de vijf- of zevenjarige opleiding aan de Stedelijke Academie voor Plastische Kunsten te Genk in de afdeling Kunstambacht-boekbinden hebben afgesloten en de cursus hebben beëindigd.
Als aspirantleden kunnen toetreden cursisten van de opleiding Kunstambacht-Boekkunst van de academie.

Nieuwe leden en aspirantleden melden zich middels een aanmeldingsformulier. De aanmeldingsformulieren worden op het einde van het cursusjaar uitgereikt aan de cursisten van jaar 5 (als zij hiermee de cursus afsluiten) en jaar 7 en voor de cursisten tijdens het cursusjaar. Na invulling worden de formulieren opgestuurd naar het secretariaat.

Het lidmaatschap eindigt door opzegging door het betrokken lid, door het niet betalen van de contributie, door een besluit dienaangaande van de vergadering genomen bij meerderheid van stemmen.

Contributie

De contributie is vastgesteld op € 20,- per jaar voor de afgestudeerde leden, te voldoen in de maand januari van elk jaar.
De contributie voor aspirant-leden bedraagt € 5,- per jaar eveneens te voldoen in de maand januari van elk jaar

Bestuur

Het bestuur is thans samengesteld als volgt:
• Guy Rutten uit Zonhoven: voorzitter, penningmeester
• Wim Heijnen uit Maastricht: secretaris

Genk, 1 januari 2007; aanvulling 17 juni 2013