Vereniging “&”

Genkse vereniging van boekbinders ‘&’

De Genkse vereniging van boekbinders ‘&’ is een vereniging voor iedereen die zich bezighoudt met handboekbinden (maken van moderne en/of oude bindingen, restauratie, renovatie en /of  conservering van boekbanden en/of kartonnage) als hobby.

De vereniging is opgericht op 4 oktober 2003 door oud-cursisten van de afdeling ‘Kunstambacht-boekbinden’ van de Stedelijke Academie voor Plastische Kunsten te Genk.

Het doel van de vereniging is:

  1. het stimuleren van de uitoefening van handboekbinden als hobby;
  2. het bevorderen van het onderlinge contact tussen de leden;
  3. het bevorderen van uitwisseling van kennis, ervaring en samenwerking tussen de leden.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

  1. Het instellen van een helpdesk, waar leden vragen kunnen stellen of advies kunnen vragen over bindingen, boekbindmateriaal en – gereedschappen en adressen van leveranciers;
  2. het organiseren van lezingen en presentaties over handboekbinden;
  3. het jaarlijks maken van bindafspraken, incluis de bespreking van gemaakte banden;
  4. het organiseren van excursies;
  5. het organiseren en of deelnemen aan exposities en workshops.

Aanmelding als lid kan plaatsvinden door middel van een aanmeldingsformulier (te downloaden via website). Het bestuur besluit over de toelating.

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks in de algemene ledenvergadering vastgesteld. Voor 2018 bedraagt de contributie € 20,00.

 

Bestuur

Het bestuur is thans samengesteld door:
• Guy Rutten uit Zonhoven: voorzitter, penningmeester
• Wim Heijnen uit Maastricht: secretaris

Statuten

Download de statuten:

Statuten Genkse vereniging van Boekbinders 17022018