Aanmeldformulier lidmaatschap

Hier kun je het aanmeldformulier als PDF-Document downloaden.
Je kunt het formulier opsturen naar de secretaris p/a Churchilllaan 59, 6226 CT Maastricht
 

Ondergetekende

meldt zich aan voor het lidmaatschap van de Genkse Vereniging van Boekbinders “&”

Achternaam

Voornaam/roepnaam

Geboortedatum

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Land

Telefoon/mobiel

E-mailadres

…………………………………………………………………………

  •   heeft handboekbinden als hobby. Kennis, ervaring en vaardigheid liggen vooral op het terrein van:

o   Moderne bindingen

o   Klassieke bindingen

o   Oude bindingen

o   Renovatie/conservering van oude banden

o   Kartonnage

(Aankruisen wat van toepassing is.)

 

  • verzoekt het bestuur als lid van de vereniging te worden toegelaten.
  • verklaart als lid van de vereniging de in de statuten opgenomen verplichtingen te zullen nakomen (zie website Ampersand).

Datum:…………………………………..            Handtekening:……………………….


Het lidgeld bedraagt   € 20,00 per jaar. Te voldoen in januari van elk jaar op rekeningnummer:

Bankrekening 66 0688 9843 5043 t.n.v. Genkse Vereniging van Boekbinders “&”, Guy Rutten, Zonhoven (België)
IBAN nr: BE66 0688 9843 5043   BIC nr. GKCCBEBB